Dayuan Automatic Diecutting Machine.

Automatic Diecutting Machine. / เครื่องปั๊มกล่องลูกฟูกอัตโนมัติ

MHC Series

เครื่อง Automatic Diecutting Machine ของทาง Dayuan นั้นมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งป้อนแบบ Auto และ Semi auto อีกทั้งยังมีขนาดหน้ากว้างให้เลือกอีกหลากหลาย ดังนี้

MHC 1100EC (1100 x 790mm.)

MHC 1300EC (1300 x 940mm.)

MHC 1500EC (1500 x 1100mm.)

MHC 1650EC (1650 x 1200mm.)

MHC 1900EC (1900 x 1400mm.)

ดูข้อมูลเครื่องจักรเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

หมวดหมู่: