Dayuan Paper Cutting Machine

Paper Cutting Machine / เครื่องตัดกระดาษม้วนให้ออกมาเป็นแผ่น

SM Series

เครื่องตัดกระดาษจากม้วนไปเป็นแผ่นที่มีความเร็วสูง และแม่นยำ มีหลากหลายขนาดให้เลือกดังนี้

 SM 1100 (1100 mm.)

SM 1400 (1400 mm.)

SM 1700 (1700 mm.)

SM 1900 (1900 mm.)

ดูข้อมูลเครื่องจักรเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

หมวดหมู่: