เปิดตัว RMGT 970

RMGT ได้เปิดตัว เครื่องพิมพ์ RMGT 970 ใหม่ ที่สามารถรองรับงานได้หลายหลาย โดยการเพิ่มพื้นที่พิมพ์ และการรองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

Software HORIZON ICE LINK

Horizon ได้เปิดตัว Software HORIZON ICE LINK สำหรับตอบโจทย์ SMART FACTORY

PREPRESS

Processless plate

FINISHING

News & update

PROMOTION

News & update

PROMOTION