BLOG

เมื่อคุณออกแบบบรรจุภัณฑ์ คุณเคยมีปัญหากับการวางเลย์งานให้ได้จำนวนเยอะที่สุดในแผ่นพิมพ์ไหม?

https://youtu.be/ZbGvHU67bWsเมื่อคุณออกแบบบรรจุภัณฑ์ คุณเคยมีปัญหากับการวางเลย์งานให้ได้จำนวนเยอะที่…