สัมผัสกับผู้ใช้งาน

Offset
LED UV

เจ้าแรกของประเทศไทย

เปิดตัว RMGT 970

RMGT ได้เปิดตัว เครื่องพิมพ์ RMGT 970 ใหม่ ที่สามารถรองรับงานได้หลายหลาย โดยการเพิ่มพื้นที่พิมพ์ และการรองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

RMGT 910 Introduce, แนะนำ RMGT 970

Software HORIZON ICE LINK

Horizon ได้เปิดตัว Software HORIZON ICE LINK
สำหรับตอบโจทย์ SMART FACTORY

PREPRESS

Processless plate

FINISHING

News & update

PROMOTION

News & update

PROMOTION